Metodika

Zdroj: Metodika – Pozemní Hokej (pozemnihokej.cz)

Vytvořením naší Hokejové akademie jsme spojili systém vzdělávání tří oblastí (trenéři, rozhodčí a judge) do jednoho celku. Zde naleznete část trenérskou, která má pomoci především trenérům dětí a mládeže ukázat čtyři základní pilíře potřebné k trénování a celkovému rozvoji hráčů.

4 PILÍŘE:  HRA, FIT, CESTA, MENTALITA

Tyto metodické materiály navazují na metodiku Horsta Weina, jejíž filozofie koučování a principy jsou stále validní (model přizpůsobený věku, rozvoj herní inteligence, efektivní dotazování, zjednodušené hry).

Nadstavbu této metodiky si následně tvoří většinou každý trenér sám na základě svého stylu koučování, vlastních zkušeností, individuálního pohledu na svět nebo prostřednictvím dalšího vzdělávání. K průzkumu tohoto trenérského základu pojďte dál

Zdroje: vimcojim.cz, trenink.com, publi.cz, Eramus+ program, projekt Pohyb a zdraví, Sportovní trénink (Josef Dovalil, Tomáš Perič), kurz mentální přípravy – Jan Procházka, LTAD – sportforlife.ca

STRUKTURA METODIKY 2021

V této metodice se můžete orientovat dvěma způsoby. Zajímá vás kategorie, kterou právě trénujete a chcete si rozšířit obzor v několika oblastech? Kliknete na příslušnou věkovou kategorii a ocitnete se v trenérském světě plném informací, rad a doporučení čtyř základních oblastí charakteristických pro daný věk dětí.

Druhý způsob vás přímo přenese do jednoho ze čtyř pilířů. Zde můžete získávat informace napříč kategoriemi. Nicméně i tady lze jednoduše rozlišit, pro kterou věkovou kategorii jsou určeny.

Co jednotlivé pilíře obsahují:

HRA – představuje hlavně techniku a taktiku.  Obsahuje herní činnosti jednotlivce, základní herní kombinace, brankářské dovednosti a taktické prvky. Vždy s doporučením, kdy začít s nácvikem a doplněné o instruktážní videa.

FIT – se věnuje nejen fyzické sportovní přípravě, ale i celkové životosprávě. Najdete zde rozsah pohybových aktivit, které jsou důležité pro komplexní rozvoj mladého sportovce, doplněná o věková specifika.

MENTALITA – se zabývá mentální odolností a zahrnuje základní mentální trénink pro trenéry mládeže, mentální trénink ve sportovní výchově mládeže a zvláštnosti přístupu ke specifickým cílovým skupinám. 

CESTA – znázorňuje cestu sportovce, jakým směrem se vydat a dává doporučení, jak všechny pilíře propojit.  Například na jaká tréninková pravidla je dobré pamatovat, jaké metody zvolit, jakým způsobem se hráči lépe učí atd. Tato oblast je široká a je na vás, jak hluboko se do ní ponoříte.

METODIKA 2021

U6U8U10U12U14U16U18

Comments are closed.