Program valné hromady a výzva k návrhům volených kandidátů

Vážení členové a přátelé klubu HC Hostivař, vedení klubu Vás zve na blížící se volební valnou hromadu:

Pozvánka na volební Valnou Hromadu HC Hostivař

Která se koná dne 1.12.2016  od 18,30 hod.

V salonku restaurace „ Pod Hrází“.   

 

Program volební Valné hromady HC Hostivař

 1. zahájení
 2. volba pracovního předsednictva
 3. volba komisí: volební,návrhová,mandátová
 4. schválení programu
 5. zpráva o hospodaření za rok 2014/2015
 6. zpráva o činnosti za rok 2014/2015
 7. zpráva kontrolní a revizní komise
 8. návrh na změnu stanov
 9. návrh na úpravu členských příspěvků
 10. přestávka
 11. volba presidenta,vicepresidenta , členů výboru kontrolní a revizní komise
 12. diskuse
 13. návrh usnesení
 14. závěr

Volit se bude celé vedení klubu (president, vícepresident, členové výboru) i kontrolní a revizní komise. Žádáme Vás o zasílání návrhů kandidátů na tyto volené pozice ideálně do 14.11. presidentovi klubu (možnost navrhovat máte samozřejmě až do začátku valné hromady). Seznam navrhovaných bude zveřejněn. Navržená osoba musí souhlasit se svojí kandidaturou.

Soubory:

navrh_kandidatky2016 pozvanka_a_program_volebni_valne_hromady_hc_hostivar2016

navrh_kandidatky2016

Napsat komentář