Výsledky valné hromady

První prosincový den se uskutečnila volební valná hromada, na níž bylo mimo jiné zvoleno nové vedení klubu ve složení:
President – Antonín Kemr
Vicepresident – Ing. Miroslav Smolík
sedm členů výboru: Ing. Ivan Kopecký, Josef Průcha, Jakub Landa, Václav Průcha, Lucie Andrášková, Libor Hlaváč, Tomáš Pauer
a nová dozorčí rada: Michal Dudák, Filip Vymyslický, Petr Klouzal

Dále bylo prosazeno zvýšení členských příspěvků (viz zápis ze valné hromady) s tím, že původní částka je stále splatná do konce března a navýšení bude splatné do konce června.

Byla odsouhlasena změna stanov klubu tak, aby byly v souladu s novým občanských zákoníkem – z občanského sdružení přecházíme na zapsaný spolek.

Dále byla navržena povinnost hráčů mezi 16 a 30 lety odpracovat 4 hodiny za jarní a 4 hodiny za podzimní část sezóny s tím, že hodiny budou evidovány a hříšníci zveřejněni na našich webových stránkách.

Další body diskuze najdete v zápisu.

Napsat komentář