VALNÁ HROMADA HCH!

Pozvánka na Valnou Hromadu HC Hostivař

která se koná dne 24.06.2020 od 18:00 na tribuně HCH

Program Valné hromady HC Hostivař

1. zahájení

2. volba pracovního předsednictva

3. volba komisí: návrhová,mandátová

4. schválení programu

5. zpráva o hospodaření za rok 2019

6. zpráva o činnosti za rok 2019

7. zpráva dozorčí rady

8. přestávka

9. diskuse

10. návrh usnesení

11. závěr

Napsat komentář