VALNÁ HROMADA HCH!

Pozvánka na Valnou Hromadu HC Hostivař

která se koná dne 17.4.2020 od 18,30 hodin v ZŠ Kozinova 1000 , /školní jídelna /

Program Valné hromady HC Hostivař

1. zahájení

2. volba pracovního předsednictva

3. volba komisí: návrhová,mandátová

4. schválení programu

5. zpráva o hospodaření za rok 2019

6. zpráva o činnosti za rok 2019

7. zpráva dozorčí rady

8. přestávka

9. diskuse

10. návrh usnesení

11. závěr

Napsat komentář