Novinky úrazového pojištění a odpovědnosti prostřednictvím ČOV

Pojištění úrazu ve sportu a pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele, sjednané prostřednictvím Českého olympijského výboru (ČOV), doznalo od 1. 1. 2017 pozitivních změn v oblasti parametrů pojistného plnění. Jsme také velmi rádi, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) přispělo sportovním organizacím prostřednictvím ČOV částkou 20 milionů korun.

V příloze naleznete informační leták s bližšími informacemi o obou typech pojištění, leták také obsahuje všechny potřebné kontaktní údaje v případě nutnosti řešení problematiky úrazu nebo odpovědnosti.

 

Odkaz na webové stránky s doplňujícími informacemi, kopiemi smluv a příslušnými formuláři pro nahlášení pojistných událostí: http://www.olympic.cz/text/283–pojisteni-urazu-sportovcu-a-pojisteni-obecne-odpovednosti-za-ujmu-zpusobenou-cinnosti-trenera-ci-cvicitele-pro-cele-sportovni-prostredi

 

pojisteni_urazu_a_odpovednosti_prostrednictvim_cov_-_informacni_let%ef%bf%bd%ef%bf%bdk

 

Příspěvek byl převzat od ČSPH

Napsat komentář