HCH -ukončení zimní přípravy – TESTY; program do zahájení jarní sezóny

HCH 2018/19

Včera dne 27.2.2019 v podvečerních hodinách proběhlo již pravidelné testování mužstva mužů HCH. Ukončilo se tak zimní období přípravy. Testování hráčů proběhlo v oblasti (i) dlouhodobé běžecké vytrvalosti  – vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 M (T3)- beep test, (ii)  dynamické, výbušně (explozivně) silové schopnosti dolních končetin – skok daleký z místa odrazem snožmo, (iii) dynamické, vytrvalostně silové schopnosti břišního svalstva a bedrokyčlostehenních flexerů – leh sed opakovaně, (iv)dynamické, vytrvalosti silové schopnosti horních končetin a pletence ramenního – opakované shyby.

Testování proběhlo na hřišti (na Groši).

Testů se zúčastnilo na 20 hráčů HCH z 25 členného kádru. Důvody absence – zranění, dovolená, práce. 

Upřímně jsem očekával ve vytrvalostní části (beep test) daleko lepší výsledky. Na druhou stranu ještě v pondělí 25.2.2019 probíhala zimní fyzická příprava, ale i tak dosažené výsledky měly být lepší. V letošní zimě byl zvolen jiný model přípravy, kdy po celé zimní období jsme kontinuálně pracovali i na hokejové části (pakliže to počasí dovolilo. Tréninkové jednotky tak byly nastavené spíše pro mírné zvýšení a udržení  fyzické připravenosti. Resumé je takové, že po ukončení  letošní podzimní sezóny, jsme tak mírně navýšili celkovou fyzickou připravenost a udržujeme jí. Zvolený model přípravy byl také užit pro zmírnění dopadu příliš razantní fyzické přípravy, která má za následek mnohé zranění pocházející z únavy a přetížení. Pakliže nás pravidelně  sužují přelomu března a dubna zranění, chceme tímto se jim alespoň z části vyhnout. Nemusím však ani připomínat, že hráči podceňují kompenzační cvičení a relaxaci. Tedy až čas ukáže, zdali zvolený model byl vhodný.

HCH – testy jaro 2019

Testy v PDF:  HCH-testy, jaro 2019

Vysvětlení k testům:

Pro každou věkovou kategorii se používají jiné srovnávací tabulky – dle věkových norem a standardů. K srovnání byl užito standardy pro 15 let, 16 let, 18-20 let, 21-30 let, 31-40 let. 

U věkové kategorie 15,16, 18-20 let bylo užito desetibodové hodnocení. Pro věkovou kategorii 21-30 let, 31-40 let je však použito 5 bodové hodnocení.

hodnocení: (i) výrazně podprůměrný, (ii) podprůměrný, (iii) průměrný, (iv) nadprůměrný, (v) výrazně nadprůměrný;

diferenční skóre: (i) velmi vyrovnaný, (ii) vyrovnaný, (iii) poněkud vyrovnaný, (iv) nevyrovnaný, (v) velmi nevyrovnaný;

Nejlepší výsledky – napříč věkovými kategoriemi
  • člunkový běh – beep test – Jan Fedoš (16 let), 2580 m, 13:33, úroveň 13:11
  • skok z místa snožmo do dálky – Tomáš Hynek (23 let), 253 cm
  • sed leh (za 1 minutu) – Aleš Bosák (28 let), 67 x
  • shyby – David Beníšek (29 let), 14 x

Z hodnocení  vyplývá, že celková připravenost  mužstva je spíše průměrná (až na hráče do 20 let). Jeden bod chyběl T. Pauerovi, F. Rozhonovi či Davidovi Beníškovi k dosažení 15 bodů a tedy nadprůměrnému hodnocení (rozdíl např. 1 sed leh, či shyb, nebo se více chtít při vytrvalostní části).

K vytrvalostní části lze mít tak výtku k většině hráčů – nemyslím, že  byste do toho dali vše. To je pro mě zklamání, chybí tam více vůle býti lepším – dosáhnout maxima.

Program na jaro:

4.3. trénink – střelecké cvičení

6.3. – VOLNO

11.3. trénink

13.3. trénink

18.3. trénink

20.3. trénink

24.3. nedělní kemp 16:00-18:30

25.3. trénink

27.3. trénink

30.3. přípravný zápas s SSV 1848 ULM

31.3. přípravný zápas s SSV 1848 ULM

1.4. trénink

3.4. trénink

6.4. Litice vs HCH

 

S pozdravem

Ludvík

Napsat komentář