Pozvánka na Valnou hromadu HC Hostivař

Vážení členové HC Hostivař,
tímto Vás výbor HCH srdečně zve na valnou hromadu našeho klubu.
Valná hromada se bude konat v jidelně ZŠ Kozinova (http://new.zshostivar.cz/) 
Termín: 9. dubna 2019
Čas: 19h

PROGRAM VALNÉ HROMADY

 1. Zahájení
 2. Volba pracovního předsednictva
 3. Volba komisí: návrhová, mandátová
 4. Schválení programu
 5. Zpráva o hospodaření za rok 2018
 6. Návrh rozpočtu na rok 2019
 7. Výroční zpráva za rok 2018
 8. Zpráva dozorčí rady
 9. Přestávka
 10. Diskuse
 11. Návrh usnesení
 12. Závěr

 

S přáním krásných sportovních zážitků
HCH

Napsat komentář