Valná Hromada HCH

Pozvánka na Valnou Hromadu HC Hostivař

Která se koná dne 09.09.2020 od 18,00 hodin

Na tribuně HC Hostivař – Na Groši

Program Valné hromady HC Hostivař

 1. zahájení
 2. volba pracovního předsednictva
 3. volba komisí: návrhová,mandátová
 4. schválení programu
 5. zpráva o hospodaření za rok 2019
 6. výroční zpráva za rok 2019
 7. zpráva dozorčí rady
 8. přestávka
 9. diskuse
 10. návrh usnesení
 11. závěr

Napsat komentář