VALNÁ HROMADA SE BLÍŽÍ!!

Již 6.9. od 18.00 se v areálu na Groši uskuteční volební valná hromada.

A co se bude vše dít?? Tady máte program:

 • zahájení
 • volba pracovního předsednictva
 • volba komisí: volební, návrhová, mandátová
 • schválení programu
 • zpráva o hospodaření za rok 2020
 • Výroční zpráva za rok 2020
 • zpráva dozorčí rady
 • přestávka
 • volba presidenta, vícepresidenta, členů výboru a dozorčí rady
 • diskuse
 • návrh usnesení
 • závěr

Doražte v pondělí 6.9. na hřiště!

Napsat komentář