Pozvánka na valnou hromadu

Vážení členové HC Hostivař, 
výbor HC se rozhodl uspořádat valnou hromadu HCH ve středu 13. dubna 2022 od 17:30 na tribunách klubu v areálu Na Groši.

Program valné hromady HC Hostivař

 1. zahájení
 2. volba pracovního předsednictva (předseda, zapisovatel)
 3. volba komisí: návrhová, mandátová
 4. schválení programu
 5. zpráva o hospodaření za rok 2021
 6. výroční zpráva za rok 2021
 7. zpráva dozorčí rady
 8. přestávka
 9. volba znaku a barev klubu
 10. hlasování, zdali se soudit s SK Hostivař kvůli nedotažené směně pozemků
 11. hlasování o nákupu pozemku pod rozestavěnými šatnami
 12. přednesení vizí vedení klubu
 13. diskuze
 14. návrh usnesení
 15. závěr

Podkladové materiály k bodům 9-12 obdržíte v předstihu. Doufáme v co nejvyšší účast. V případě, že se valné hromady nemůžete zúčastnit a nebudete chtít, aby váš hlas propadl, tak podle stanov je potřeba úředně ověřená plná moc. Pokud máte nějaké další téma k projednání v diskuzi či konkrétní návrh k hlasování, tak jej prosím předložte vedení klubu ideálně v 14tidenním předstihu. Děkujeme.

Napsat komentář