Jarní brigáda 19.3.2022

V dopoledních hodinách v sobotu 19.3.2022 byla uskutečněna již tradiční celoklubová jarní brigáda v areálu HC Hostivař. V tento den se všichni zúčastnění snaží co nejvíce zkrášlit, zkulturnit a popřípadě opravit zázemí areálu, které spadá pod správu HC Hostivař.  Současně zde dochází k sociálním vazbám napříč kategoriemi a vytvoření zdravé atmosféry, které jednoznačně prospívá dalšímu chodu klubu jako takovému. Brigáda se uskutečnila za doprovodu občerstvení v podobě grilu, napečených zákusků a piva. Maso na grill obstarala již tradičně restaurace Pizza Jižní Město, děkujeme!

Všem zúčastněným děkujeme za pomoc ať už z řady rodičů, hráčů, či členů klubu. Jednoznačně se jednalo o rekordní účast napříč brigádami za poslední novodobou historii klubu. 😊 Jsme rádi, že společně s námi vytváříte lepší zázemí pro HC Hostivař.

Na seznamu prací se objevily tyto položky:

Oprava plotu
Oprava poničené trávy na malém hřišti
Donatření tribuny
Oprava zástěny v zadních prostorách hřiště
Opravit sítě na malém hřišti
Opravit sítě za brankami
Zabouchání vstupu do baráčku
Spálit větve
Vyřezat křoví za plotem
Odvoz odpadu do sběrného dvoru
Úklid areálu
Čištění zámkovky
Oprava dveří buněk
Oprava nástěnek
Umýt bannery rozmístěné na plotu
Skartace starých dokumentů
Opravit sítě na brankách
Zhoblování a následné natření mantinelů u malého hřiště
Skenování historických dokumentů
Úklid hřiště

Oprava sítí za brankami & čištění zámkovky
Jídla bylo dost pro každého, možná..
Čištění malého hřiště
Ondřej Chabr a jeho broušení mantinelů
I nejmladší přidali ruku k dílu 🙂

Napsat komentář