Pozvánka na valnou hromadu

Vážení rodiče a členové HC Hostivař, 
výbor HC se rozhodl uspořádat valnou hromadu HC Hostivař v pondělí 3.4.2023 od 17:30 ve velké přednáškové místnosti v areálu Toulcova Dvora. Při příchodu ze zastávky Bus Toulcův dvůr jde o budovu vlevo – velká prosklená stěna místnosti (snad nelze přehlédnout).

Program valné hromady HC Hostivař

 1. zahájení
 2. volba pracovního předsednictva (předseda, zapisovatel)
 3. volba komisí: návrhová, mandátová
 4. schválení programu
 5. zpráva o hospodaření za rok 2022
 6. výroční zpráva za rok 2022
 7. zpráva dozorčí rady
 8. přestávka
 9. návrh na zvýšení členských příspěvků pro rok 2024
 10. prezentace návrhu nových dresů pro celý klub
 11. zhodnocení plnění vizí vedení klubu
 12. diskuze
 13. návrh usnesení
 14. závěr

Doufáme v co nejvyšší účast. V případě, že se valné hromady nemůžete zúčastnit a nebudete chtít, aby váš hlas propadl, tak podle stanov je potřeba úředně ověřená plná moc. Pokud máte nějaké další téma k projednání v diskuzi či konkrétní návrh k hlasování, tak jej prosím předložte vedení klubu ideálně v 14tidenním předstihu, tj. do 20.3. Děkujeme

Napsat komentář