Pozvánka na volební valnou hromadu

Vážení rodiče a členové HC Hostivař, 
výbor HC se rozhodl uspořádat valnou hromadu HC Hostivař v pondělí 15.4.2024 od 17:30 v sále 1 Toulcova Dvora (budova u zastávky bus Toulcův dvůr – vstup z nádvoří zhruba uprostřed.

Program volební valné hromady HC Hostivař

 1. zahájení
 2. volba pracovního předsednictva (předseda, zapisovatel)
 3. volba komisí: volební, návrhová, mandátová
 4. schválení programu
 5. zpráva o hospodaření za rok 2023
 6. výroční zpráva za rok 2023
 7. zpráva dozorčí rady
 8. přestávka
 9. hlasování o smlouvě o narovnání s SK Hostivař
 10. hlasování o zvýšení příspěvků
 11. zhodnocení plnění vizí vedení klubu
 12. volba člena výboru
 13. diskuze
 14. návrh usnesení
 15. závěr

Doufáme v co nejvyšší účast. Jedná se o volební valnou hromadu z důvodu dovolení jednoho člena výboru místo odstoupivší Lucie Hlaváčové. Své nominace či návrhy na možné kandidáty posílejte na m.dudak@centrum.cz. Dospělí členové klubu dostanou doplňující informace emailem v předstihu. V případě, že máte o ně zájem, můžete vstoupit do našeho klubu a informace dostat také. V případě, že se valné hromady nemůžete zúčastnit a nebudete chtít, aby váš hlas propadl, tak podle stanov je potřeba úředně ověřená plná moc (vzor ke stažení). Hlasovací právo má pouze člen se zaplaceným členským příspěvkem pro letošní rok. Pokud máte nějaké další téma k projednání v diskuzi či konkrétní návrh k hlasování, tak jej prosím předložte vedení klubu ideálně v 14tidenním předstihu, tj. do 1.4. Děkujeme

Napsat komentář